1. Поставяне на батерии

Отворете сектора за батерии, намиращ се на дъното на външния съд. Поставете четири батерии от тип AA, като съблюдавате полярността. Затворете сектора за батериите.

2. Монтаж на вътрешния съд

Поставете вътрешния съд във външния.

3. Поставяне на дървени въглища

Напълнете контейнера за въглища със специални букови дървени въглища LotusGrill и го затворете с капака.

4. Гел за разпалване

Нанесете ивица гел за разпалване с ширина на ивицата около 10 мм по кръга на специалната подложка и я поставете на дъното на вътрешния съд.

5. Включване

Включете превключвателя за вкл./изкл. намиращ се в долната част на външния съд, като завъртите копчето на максимум ( в крайно дясно положение).

 

Важно: Първите няколко минути вентилаторът трябва да работи на максимални обороти, затова когато въглищата се  разгорят, отрегулирайте вентилатора на нужната ви температура със завъртване копчето на регулатора наляво.

6. Запалване

Задръжте пламъка на кибритената клечка или на запалката върху гела,   докато се запали.

7. Поставяне на контейнера с въглища

Поставете запълненият с въглища контейнер върху подложката с горящия гел. След много кратко време въглищата започват да горят и да развиват температура.

 

Внимание: Контейнерът с въглища трябва да се постави внимателно и равномерно. Не докосвайте с ръце открития пламък!

8. Решетка

Поставете скарата за печене върху горната периферия на вътрешния съд. Имайте предвид, че четирите метални крачета трябва да влязат в отворите на вътрешния съд. Двете закопчалки, намиращи се от двете страни на външния съд, трябва да бъдат точно под местата на скарата, определени за закрепване.

9. Фиксация

С помощта на двете закопчалки пристегнете скарата към външното тяло и спуснете закопкачките в долно положение. Така вече барбекюто представлява една единна конструкция и въглищата са надеждно фиксирани във вътрешния контейнер. 

Как да използвате Lotus Grill